ENDÜSTRİYEL ROBOT NEDİR?

Rts Robotics

ENDÜSTRİYEL ROBOT NEDİR?

Endüstriyel robotlar , tanım itibari ile 3 veya fazla birbirine bağlı mekanik eksenden oluşan , programlanabilir ve çoklu görevleri yerine getirebilir bir manipulatördür. Robotik teknolojisi insanın yerinde geçebilecek ya da insanın eylemlerini kontrol edilebilir şekilde taklit edebilecek makineler yapmayı amaçlar

Buna göre robotlar,

Kartezyen tip robotlar

Masfallı Robotlar

Scara Robotlar

Olarak 3 başlık altında tanımlanır.

Robotik ve Mekatroniğin öncüsü kabul edilen El Cezeri’nin emsalsiz çalışmaları ilhamı ile başlayan süreç sonrasında Avrupa ‘da mekanik kontrolü ve “otomat” olarak adlandırılan makineler icat edilmiş, bunlar çeşitli amaçlar ve eğlence için kullanılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde biriken bilgi günümüzdeki robot ve mekatronik alanında endüstride kullanılabilecek yapıda robotların gelişimine giden yolu açmıştır.

Endüstriyel robotların, hareket amacının ilk uygulama örnekleri , nesnelerin belirli bir konumdan alınıp alıp aynı ortamda başka bir yere transfer edilmesi ve geliştirildiği yıllarda, hızla büyümeye odaklanan otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. İlk endüstriyel robot uygulaması ABD’ de otomotiv endüstrisinde punta kaynağı yaparak olmuştur. Bu bağlamda robotların, sonraki aşamalarda daha karmaşık işlere uygulanması için belli prosedürler oluşturulmuştur

 Servo Motor, Servo sürücüler, Hareket kontrolcüler ( motion controller) , ölçüm ve üretim teknolojisi , işlemci ,disk depolama ve veri işleme teknolojisinde gelinen noktada günümüzde , onlarca robot üreticisi kendi tasarımları olan robot manipülatörleri ve bunların denetleyicilerini üretmiştir. Robot üreticileri geliştirdikleri robot mekaniğine ve kontrol birimine yardımcı olarak, robotlara özgü programlama dilleri geliştirerek kontrol yapısını oluşturmuşlardır.

 Günümüzde en sık kullanılan 6 eksenli robot kollarının mekanik şeklin tasarımı, başlangıçta insan kolunun genel hareket yeteneğini andırır. Ancak insan kolunun esnek hareketlerini bire bir olarak icra edemez. İnsan kolu ise, bir robot kolunun programlanmış hareketlerini aynı hız, hassasiyet ve tekrarlanabilirlik düzeyinde icra edemez.

Endüstriyel robotlarda kullanılan bu genel kol yapısı daha sonra , robotun kullanılacağı endüstri veya iş modeline göre tekrar tasarlanmış ve özelleştirilmiştir.

Endüstri veya kullanıcının ihtiyaç duyacağı hız, çalışılacak ortam koşulları, çalışma aralığı , çalışma şekli gibi ana unsurlara odaklandığımızda robotların , farklı yapıda tasarlanmış ve endüstri için özelleştirilmiş robotlar , taşıma robotları , transfer robotları , paletleme robotları , kaynak robotları , tezgah ve CNC besleme transferinde kullanılan robotlar , çapak alma robotları ,polisaj robotları gibi sonradan uygulamaların isimleri ile anılan isme sahip olmuşlardır.

Özelleştirilen endüstriyel robotlar genel olarak, eksen sayıları, eksen yapıları, bilek eksenlerinin yapısı, manipulatörün azami erişimleri, yük taşıma kapasiteleri, eksenel veya doğrusal olarak hareket hızı, hareketlerin tekrarlanabilirlik oranları gibi ana etmenlerin özelleştirilmesi olarak ortaya çıkar.